02-558-8700
02-580-4488

63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

8:30am - 17:30น.
วันจันทร์-วันเสาร์

คำถามที่พบบ่อย

การอนุมัติวงเงินพิจารณาจาก 2 ปัจจัยหลักๆ

มูลค่าของหลักประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิต สภาพการใช้งานของรถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์

คุณสมบัติของลูกค้า ถ้าลูกค้ามีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่บริษัทฯ กำหนดจะได้วงเงิน 100% และอาจจะได้วงเงินลดลงบางส่วนตามคุณสมบัติที่ลดหย่อนลงไป

• บัตรประชาชน
• เล่มทะเบียนรถ
• สำเนาทะเบียนบ้าน

ลูกค้าสนใจใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่สาขาใกล้เคียง หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามที่หมายเลข 02-954-2906 หรือ 02-580-4488

ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น ลูกค้าเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น  หลักฐานเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์, นำรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์มาประเมินราคาที่สาขา, ส่งเอกสารให้ฝ่ายสินเชื่อพิจารณาสินเชื่อและตรวจสอบ, อนุมัติและรับเงินกู้

ถ้าเอกสารครบถ้วน และ ถูกต้อง ก็สามารถอนุมัติได้ ภายใน 30-45 นาที

วงเงินสูงสุดสำหรับรถยนต์ 500,000 บาท และรถมอเตอร์ไซค์ 70,000 บาท

ลูกค้าไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน และ ทรัพย์สินยังอยู่ที่ลูกค้า

ลูกค้าสามารถใช้บุ๊คแบงค์เพื่อแสดงข้อมูลได้

ระยะเวลาผ่อนชำระค่างวดสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ 12-36 เดือน และสำหรับรถยนต์ 12-60 เดือน

ลูกค้าสามารถดูข้อมูลในการผ่อนชำระ และ สถานที่ชำระได้ที่หน้า Customer support หัวข้อ Payment.

บริษัทฯมีสาขาให้บริการ 64 สาขาทั้งในส่วนกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

เวลาเปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ 8:30-17:30 น.