รับคำแนะนำทางการเงินฟรีที่นี่

image

02-558-870002-580-4488

63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

8.30 – 17.30น.วันจันทร์-วันเสาร์

Group Lease Job Description – SeniorBusiness ANalystIT Department – Business Software Team General description The Senior Business Analyst is responsible to define, implement and manage a project in order to achieve an optimal result according to the business requirements by the sponsor(s) in terms of performance, quality, cost, delay and security. The Senior Business Analyst

General Description: The main responsibility for UX/UI designer will be to transform the business requirement and specification into mockup design for prototyping, and finalize them later. He or she will work on several platforms such as Desktop and Mobile. The key of design is not only to make it beautiful but also to make it user-friendly,

WordPress Image Lightbox Plugin