รับสมัครงาน

 

careers-banner

 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ (ทุกสาขา) หลายอัตรา

ลักษณะงาน

– บริการลูกค้าประจำร้าน

– ตรวจสอบเอกสารลูกค้า

– ตรวจสอบเครดิตลูกค้าและผู้ค้ำประกัน

 

คุณสมบัติ

– เพศชาย 20 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี ทุกสาขา

– หากมีประสบการณ์ตรวจสอบสินเชื่อรถจักรยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

– ต้องมีรถจักรยานยนต์เป็นคนของตัวเอง

– ต้องมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

เจ้าหน้าที่ธุรการทั้วไป หลายอัตรา

ลักษณะงาน

– บริการลูกค้าประจำสาขา

– เจรจาต่อรองลูกค้า

– ตรวจสอบเอกสารเช่าซื้อของลูกค้า

คุณสมบัติ

– เพศหญิง 23 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส ทุกสาขา

– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีทักษะการในการเจรจาต่อรอง

– มีบุคคลิกดี รักงานด้านบริการ

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

เจ้าหน้าที่ธุรการทั้วไป หลายอัตรา

ลักษณะงาน

– บริการลูกค้าประจำสาขา

– เจรจาต่อรองลูกค้า

– ตรวจสอบเอกสารเช่าซื้อของลูกค้า

 

คุณสมบัติ

– เพศหญิง 23 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส ทุกสาขา

– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีทักษะการในการเจรจาต่อรอง

– มีบุคคลิกดี รักงานด้านบริการ

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

เจ้าหน้าที่เร่งรัดและติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์ หลายอัตรา

ลักษณะงาน

– โทรติดตามค่างวดจากลูกค้า

– ดูยอกชำระค่างวดจากลูกค้า

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษา ปวช – ปริญญาตรี ทุกสาขา

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Word, Excle ได้เป็นอย่างดี

– หากมีทักษะการเจรจาต่อรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 

 

 

IT / Programmer 2 อัตรา

ลักษณะงาน

– Development System

-Writing system

คุณสมบัติ

– เพศชาย / หญิง 20 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

– ดูแลระบบไอทีบริษัท

– เขียนภาษา C ได้

– มีความรู้และทักษะในระบบ ERP

คนพิการประจำสำนักงานใหญ่ 2 อัตรา

ลักษณะงาน

– งานธุรการทั้วไปและเอกสาร

คุณสมบัติ

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Word , Excle ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่บริหารหนี้ (ทุกสาขา) หลายอัตรา

ลักษณะงาน

– ทำหน้าที่ติดตามเร่งรัดหนี้สินของลูกค้า

– ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

– ออกติดตามนอกพืนที่

– งานอื่นๆทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุ 22 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษา ม. 3 – ปริญญาตรี

– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ต้องมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

– ต้องมีรถจักรยานยนต์ เป็นของตนเอง

เจ้าหน้าที่ขับรถ 6 ล้อ (ประจำสำนักงานใหญ่) 2 อัตรา

ลักษณะงาน

– ขับรถ 6 ล้อ ขนรถจักรยานยนต์ไปไว้ที่คลังสินค้า

คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุ 20 – 40 ปี

– วุฒิการศึกษา ม.3 – ปริญญาตรี

– มีใบอนุญาติขับขี่ประเภท 2

– มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ