This template is empty

เกี่ยวกับธนบรรณ

บริษัท ธนบรรณ จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการเงินสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจนี้ เราสามารถช่วยเหลือลูกค้า ในเรื่องทางการเงินได้ด้วยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ ยอดกู้สูง ได้รับเงินง่าย และผ่อนสบาย บริษัท ธนบรรณ จํากัด จัดตั้งขึ้นในปี 2521 โดยใช้ชื่อ บริษัท ธนบรรณจัดจําหน่าย และตั้งแต่ปี 2526 มาจนถึงปัจจุบัน ดําเนินธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์มานานกว่า 37 ปี โดยเน้นให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา บริษัทได้รวมกิจการเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) มีสาขาให้บริการ 20 สาขา (รวมสํานักงานใหญ่) และมีพนักงานมากกว่า 600 คน และทั้งสองบริษัทก็ได้ร่วมกันพัฒนาการบริการเช่าซื้อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับลูกค้าที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์เช่าซื้อของเรา โปรดดูได้ที่เว็บไซต์ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) http://www.grouplease.co.th/index.aspx

คณะกรรมการบริษัท

รู้จักทีมผู้บริหารของเรา

  • นายมิทซึจิ โคโนชิตะ (ประธานกรรมการ)

  • นายมุเนะโอะ ทาชิโร (กรรมการ)

  • นายเรจิส โรดอล์ฟ มาร์แต็ง มาร์แต็ง (กรรมการ)

  • นายริกิ อิชิกามิ (กรรมการ)

  • พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)

  • นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)

  • ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)บริษัท ธนบรรณ จํากัด
เลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02 580 4488 (ลูกค้าสัมพันธ์)
เวลาทําการ จันทร์ – เสาร์ 8.30 – 17.30 น..